LESS

lessl.png

LESS in tuotteiden avulla on mahdollista varautua kokonaisvaltaisesti suuronnettomuustilanteisiin. Tavoitteena on muun muassa lyhentää evakuointiaikaa, luokitella apua tarvitsevat nopeasti, vähentää kuljetuksissa tapahtuvia vammoja (potilas pysyy LESS paareilla koko evakuointiketjun ajan) sekä estää hypotermiaa. LESSin tuotteet voidaan toimittaa ajoneuvoissa, peräkärryissä tai konteissa.