Physio- Control

Physio.jpg

Physio-Control valmistaa LIFEPAK-defibrillaattoreita ja niihin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja monitasoisen ensihoitojärjestelmän eri osa-alueiden ammattilaisten käyttöön, niin maallikkoensiauttajille kuin koulutetuille ensiauttajille, ensihoitajille, sairaanhoitajille ja lääkäreille.

LIFEPAK defibrillaattorit mukautuvat potilaan fyysisiin tarpeisiin ja ensihoitoympäristön olosuhteisiin niin, että potilas ja laitteet voidaan siirtää sujuvasti tapahtumapaikalta ensihoitohenkilökunnan hoitoon ja edelleen sairaalaan. Physio-Controlin tuotteita oikein käyttämällä voidaan parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia hätätilanteissa. Kaikissa LIFEPAK®-defibrillaattoreissa on käytettävissä bifaasisen ADAPTIV™-tekniikan täydet energiavaihtoehdot ja enintään 360 joulen defibrillointi-iskut.