PPE-D koulutus

Elvytys neuvovaa defibrillattoria käyttäen-kurssi

Käypähoito elvytys - suosituksen mukaan defibrillaatio on osa laadukasta peruselvytystä.
Euroopan - ja Suomen elvytysneuvostot ovat antaneet suositukset maallikoille annettavaan, elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen, PPE-D koulutukseen.
Koulutuksemme pidetään näiden suisitusten mukaisena.

Koulutuksen kesto on 4 tuntia, edellyttäen että tämän jälkeen kaikki koulutettavat osaavat ensiarvion, hälyttämisen ja elvytyksen neuvovaa defibrillaattoria käyttäen.
Kurssin läpäisseille Euroopan Elvytysneuvoston PPE-D todistus kurssista.

On tärkeää hankiessa AED-laitetta, että käyttäjät saavat virallisen PPE-D koulutuksen. Kurssilla harjoitellaan simuloiduissa tilanteissa useaan eri kertaan laitteen käyttöä elvytystilanteessa. Vain tämä mahdollistaa, että tositilanteen tullessa osaamme toimia oikein.

Yrityksen sisäinen hälytysjärjestelmä AED-tilanteisiin on avainasemassa, jotta varhainen defibrillaatio toteutuu. Autamme teitä varmistamaan hälytysjärjestelmän tai tarvittaessa luomme ohjeistuksen varhaiseen defibrillaatioon.

Tulemme luoksenne pitämään koulutuksen.
Tiedustelut ja tilaukset tästä