PPE-D- ja ensiapukoulutus

Elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen- kurssi (PPD-E)


Käypähoito elvytys - suosituksen mukaan defibrillaatio on osa laadukasta peruselvytystä. Euroopan ja Suomen elvytysneuvostot ovat antaneet suositukset maallikoille annettavaan, "Elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen", PPE-D koulutukseen ja koulutuksemme pidetään näiden suositusten mukaisena. Koulutuksen kesto on 4 tuntia edellyttäen, että tämän jälkeen kaikki koulutettavat osaavat ensiarvion, hälyttämisen ja elvytyksen neuvovaa defibrillaattoria käyttäen. Kurssin läpäisseet saavat Euroopan Elvytysneuvoston PPE-D todistuksen kurssista.

On tärkeää hankittaessa AED-laitetta, että käyttäjät saavat virallisen PPE-D koulutuksen. Kurssilla harjoitellaan simuloiduissa tilanteissa useaan kertaan laitteen käyttöä elvytystilanteessa. Vain tämä mahdollistaa, että tositilanteen tullessa osaa toimia oikein. Yrityksen sisäinen hälytysjärjestelmä AED-tilanteisiin on avainasemassa, jotta varhainen defibrillaatio toteutuu. Autamme teitä varmistamaan hälytysjärjestelmän tai tarvittaessa luomme ohjeistuksen varhaiseen defibrillaatioon.

Ensiapukurssit


Olemme erikoistuneet ensiapu- ja elvytyskoulutukseen. Kaikki kouluttajamme ovat ensihoidon ammattilaisia, joilla usean vuoden kouluttajakokemus. Koulutukset pidetään käytäntöpainoitteisina, näin pystymme tarjoamaan käytännön vaatimukset omaavaa koulutusta. Asiakkaan tarpeet määrittelevät koulutusrungon ja koulutus lähtee liikkeelle kartoituksesta: mitä halutaan, että koulutettavat osaavat koulutuksen jälkeen. Jokaisen kohteen erityisvaatimukset otetaan huomioon suunnitellessa koulutusta. Tavoitteet ja vaatimukset määrittelevät tarvittavan ajankäytön koulutuksiin.

Elvytyskoulutukset pidämme Euroopan elvytysneuvoston suosituksien mukaisesti. PPE-D kurssilla kerrataan peruselvytys ja sen jälkeen simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan defibrillaattorin käyttöä useaan kertaan. Jokaisella koulutusparilla on oma harjoituslaite ja harjoitusnukke. Erittäin tärkeänä tehokkaan oppimisen takaamiseksi olemme nähneet useamman kouluttajan käytön koulutuksissa, jos koulutettavien ryhmäkoko on suuri.

Meiltä myös EA1 ja EA2 -koulutukset sekä hoitolaitoksien- ja vastaanottojen henkilökunnalle räätälöidyt ensiapu- ja elvytyskoulutukset !

Koulutus pidetään toivomananne ajankohtana ja tulemme luoksenne pitämään koulutukset. Tiedustelut ja tilaukset tästä!