LIFEPAK Asiakkaitamme

HOTEL KÄMP
Esplanadin puiston kupeessa Helsingissä, oli ensimmäinen hotelli Suomessa, joka varautui hoitamaan mahdollista sydänpysähdyspotilasta varhaisella defibrillaatiolla. Hotelli kuuluu laadukkaaseen The Luxury Collection, Starwood Hotels & Resort ketjuun. Ketjun hotelleissa asiakkaiden turvallisuus on luonnollisesti tärkeässa osassa palvelua. Myös muualla ulkomailla on useissa ketjun hotelleissa LIFEPAK(R) AED-laitteet.

"Monet syyt vaikuttivat laitevalintaa tehdessämme: mm. Medtronicin tunnettavuus hotelliketjumme muissa kohteissa maailmalla sekä CR Plus:n yksinkertaisuus käyttää. Nyt kun turvallisuudesta vastaava henkilökuntamme on käynyt PPE-D koulutuksen, on meillä entistäkin paremmat valmiudet kohdata mahdollinen hätätilanne", kertoi Hotel Kämpin Security Manager Vesa Manninen.


ABB OY

ABB Oy Drives Helsingissä on parantanut hätäensiapuvalmiuttaan sähkötapaturmatilanteiden varalta. Yksikkö on hankkinut lisää LIFEPAK CR Plus -defibrillaattoreita sähkölaboratorioihinsa.

Kaikki ABB:llä sähkölaboratorioissa työskentelevät henkilöt on koulutettu säännöllisesti hätäensiapukursseilla, ja nyt koulutusta on täydennetty defibrillaattorin käyttökoulutuksella. Vuonna 2010 yli sata laboratorioissa työskentelevää ammattilaista osallistui ERC:n PPE-D -koulutukseen. Tilaisuuksissa opeteltiin sähkötapaturmaan joutuneen potilaan elvytystä painallus- ja puhalluselvytyksen (PPE) lisäksi varhaisella defibrillaatiolla (PPE-D).


LIFEPAK-defibrillaattorit käyttävät Adaptiv- ja CprMax-teknologioita
sydänpydähdyksissä rytmihäiriön poistoon. Laite ohjaa ensiavun antajaa toimimaan oikein.

ABB (www.abb.com) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa yli 117 000 henkilöä noin 100 maassa.

ONNINEN OY


Onninen valitsi LIFEPAK CR Plus AED:t hyvinkään toimipaikkaansa.


KONECRANES OYJ

Konecranes valitsi LIFEPAK CRPlus AED:t Hyvinkää toimipaikkaansa.


KONE OYJ

KONE Työterveydelle LIFEPAK AED:t.


JOHN CRANE SAFEMATIC

John Crane Safematic Muuramessa varusti toimipaikkansa LIFEPAK CRPlus AED laitteella.
Yrityksellä on toimipaikkoja maailmanlaajuisesti. Defibrillaattorilla pelastettu sydänpysähdyspotilas vaikutti niin, että nyt myös Suomen toimipaikan varautumista parannettiin AED laitteella.

John Crane Safematic


URHEILUOPISTO KISAKESKUS

Urheiluopisto Kisakeskus paransi elvytysvalmiuttaan hankkimalla LIFEPAK CRPlus defibrillaattorin. Henkilökunnalle annettiin Euroopan elvytysneuvoston, ERC:n PPE-D koulutus.

Asiakasturvallisuus on tärkeä myös osa urheilukeskusten ja liikuntapaikkojen toimintaa ja asiakaspalvelua.
Nykyaikaisella neuvovalla AED laitteella mahdollisen elvytystilanteen hoitaminen on tehokkaampaa ja helpompaa.

Sydänpysähdystilanteessa koko hoitoketjun osaaminen, hoitoketjun alusta hälyttämisestä lähtien, on avainasemassa. Tehokas virallinen koulutus on tärkeää. ERC: koulutuksessa harjoitellaan koko sydänpysähdyspotilaan hoitoketju moneen kertaan käyttäen harjoituslaitteita ja elvytysnukkeja. Usean toiston jälkeen on koulutettavat sisäistävät elvytystilanteen toimintamallin.

Krt liää Kisakeskuksesta:KisakeskusORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

Oral Hammaslääkärit varustivat Erottajan toimipaikkansa LIFEPAK 1000 AED laitteella. Asiakasturvallisuus, myös äkillisten terveysriskien hallinta, on tärkeä osa Oralin toimintaa.
Sydänpysähdyspotilaan tehokas hätäensiapu AED laitteella on osa tämän päivän ensiapuvalmiutta.


TURUN HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

Turun hammaslääkärikeskus paransi asiakasturvallisuuttaan varautumalla varhaiseen defibrillaatioon. Myös hyvät elvytystaidot ja nykyaikainen välineistö on osa kokonaisvaltaista asiakasturvallisuutta Turun hammaslääkärikeskuksessa. Toimitila varustettiin LIFEPAK 1000 AED:lla, samalla henkilökunnalle annettiin koulutus laitteen käyttöön.

Kts : Turun hammaslääkärikeskus


SECURITAS OY

Securitas paransi vartijoiden ensiapuvalmiutta varautumalla hoitamaan mahdollista sydänpysähdyspotilasta LP1000 AED laitteella

Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys. Tuotamme monipuolisia, laadukkaita ja yksilöllisiä turvallisuuspalveluja yrityksille, yhteisöille ja julkisen sektorin tarpeisiin toiminnan pääalueina vartiointi- ja hälytyskeskuspalvelut.

LIFEPAK 1000 AED teknologia.
Adaptiv ja CprMax teknologiat mahdollistavat kokonaisenergian noston aina 360 J asti, potilaille jotka sitä tarvitsevat. Tämä mahdollistaa tehokkaan rytmihäiriön poiston. Energian nosto on myös esim ERC:n suosituksessa defibrillaatioon.
CprMax teknologia mahdollistaa mahdollisimman keskeytymättömän PPE antamisen potilaalle: laite antaa selvät, oikea-aikaiset, käyskyt PPE suorittamiseen.
LIFEPAK teknologioiden ansiosta mahdollistuu potilaalle tehokas rytmihäiriön poisto ja lähes keskeytymätön peruselvytys. .

Adaptiv: Kattavat energiavaihtoehdot jokaiselle potilaalle. Nostaa tarvittaessa automaattisesti energiaa, varsinkin suuren vastuksen omaaville potilaille.
Tämä on nähty tärkeäksi, jotta rytmihäiriö poistuu tehokkaasti. Tähän suositukseen on päätynyt myös myös Euroopan elvytysneuvosto
Tämä ominaisuus ainostaan LIFEPAK defibrillaattoreilla.


cprMAX:
Mahdollistaa mahdollisimman keskeytymättömän peruselvytyksen. Laitteen käyttöön käytetty aika on pystytty minimoimaan. Peruselvytyksen aloitus äänikomennoin muutaman sekunnin jälkeen defibrilloinnista.
Potilas saa mahdollisimman keskeytymätön PPE:tä.
Tämä ominaisuus ainostaan LIFEPAK defibrillaattoreilla.


RANTASIPI AULANKO KYLPYLÄHOTELLI

Rantasipi Aulanko laajeni upeaksi kylpylähotelliksi 2011. Uusi kylpylä ja ja loistavat mahdollisuuden useisiin erilaisiin harrastuksiin antavat hyvät puitteet rentouttavaan lomaan


Äkillisten terveysriskien hallinta ja varautuminen varhaiseen defibrillaatioon nähtiin alusta saakka tärkeänä osanan hyvää turvallisuuskulttuuria Aulangolla. Kylpylän hengenpelastajat koulutettiin Suomen elvytysneuvoston virallisella 4 tunnin PPE-D koulutuksella ja kohde varustettiin LIFEPAK CR Plus defibrillaattorilla.
Hengenpelastajien parantunutta valmiutta hoitaa hätätilapotilasta pystytään käyttämään tarvittaessa myös hotellin alueella.


NURMIJÄRVEN LIIKUNTATOIMI

Sääksin Uimaranta
Nurmijärven liikuntatoimi varautui hoitamaan mahdollista sydänpysähdyspotilasta varhaisella defibrillaatiolla. Kesäisin laite palvelee Sääksin uimarantaa, talvisin muita liikuntapaikkoja Nurmijärvellä. Uimarannan hengenpelastajat saivat virallisen 4 tunnin PPE-D koulutuksen.
Sääksin uimaranta, Kiljavalla, on Hyvinkään -ja Nurmijärven kuntien ylläpitämä uimaranta, joka tarjoaa loistavan ja puhtaan ympäristön kesäiseen rantaelämään.


YLIOPISTON APTEEKKI

Yliopiston apteekin Lappeenrannan toimipiste, nosti ensiapuvalmiuttaan kouluttamalla henkilökunan PPE-D koulutuksella ja varustamalla liikeen LIFEPAK CR Plus AED-laitteella.
Vuosi 2005 oli juhlavuosi Yliopiston Apteekilla. Vuonna 1775 Turun akatemia sai luvan kuningas Adolf Fredrigiltä perustaa apteekin. 250-juhlavuosi on nimetty sydämen ja vastuu vuodeksi.

"Yliopiston Apteekki päätti vuonna 2005 nostaa turvallisuuttaan "Harkitsimme tarkkaan valitessamme AED-laitetta meille. Yksi paljon keskustelua herättävä asia oli teknologia. Asiasta konsultointiin ulkopuolisia tahojakin. Medtronicin Adaptiv-teknologia oli tekijä, joka vaikutti osaltaan ratkaisuun", kertoi Miia Techera Lappeenrannan Yo-Apteekista. AED-laite keskeisellä paikalla liikkeessä on herättänyt jo paljon positiivista huomiota asiakkaiden keskuudessa.

Kertauskoulutuksia on järjestetty säännöllisesti taitojen ylläpitämisen varmistamiseksi.


ISS SECURITY


Turun Kauppakeskus Hansassa aloitettiin pilottiprojekti sydänpysähdyspotilaiden selviytymisen parantamiseksi.
Yhteistyössä ISS Security :n kanssa, joka vastaa kauppakeskuksen turvallisuuspalveluista, varustettiin kauppakeskus LIFEPAK AED-laitteella, sekä koulutettiin ISS Security vartijat PPE-D koulutuksella.

ISS Security on yksi Suomen suurimmista turvallisuuspalvelujen tuottajista. Äkillisten terveysriskien hallinta, osana kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua, nähdään tärkeänä sektorina turvallisuuspalveluissa. Vartijat joutuvat vuosittain useasti antamaan ensiapua, joten ajanmukaiset ea-tarvikkeet ja vartijoiden hyvä koulutus, nähdään tärkeänä varautumisena ISS Turvalisuuspalveluissa.

Kauppakeskus Hansa, aivan Turun keskustassa, palvelee vuosittain n 13,5 milj. kävijää.
Asiakkaiden turvallisuus nähdään tärkeäna osana kauppakeskuksen toimintaa. Ambulanssi joudutaan hälyttämään vuosittain noin viisikymmentä kertaa. Vartijoiden parantuneet valmiudet hoitaa mahdollista sydänpysähdyspotilasta varhaisella defibrillaatiolla, nostaa kauppakeskuksen asikasturvallisuutta huomattavasti.

Vartijoiden uusi toimenkuva herätti myös mediassa mielenkiintoa.
Katso ISS lehdistötiedote, artikkeli Turun Sanomissa ja TV Nelosen Kahdeksan Uutisissa esitetty aihe.

Lehdistötiedote
Turun Sanomat, artikkeli
Nelonen, Kahdeksan uutiset 29.6


KISAKALLION URHEILUOPISTO


Lohjalla oli ensimmäisiä urheiluopistoja Suomessa, joka varautui hoitamaan mahdollista sydänpysähdyspotilasta varhaisella defibrilaatiolla. Turvallisuus nähdään tärkeänä osana toimintaa Kisakalliossa. Päätös varaurumisesta AED-laitteella tehtiin nopeasti ja ensimmäinen koulutus pidettiin kesäkuussa.
Korkean turvallisuuskulttuurin Kisakalliossa havaitsee esimerkiksi hätätilanteiden hyvistä ohjeistuksista opiston seinillä. Ohjekylteistä asiakkaat pystyvät hätätilanteessa varmistamaan oikean toiminnan. Sisäinen hälytysohjeisto varhaiseen defibrillaatioon nähtiin tärkeänä osana elvytyspotilaan hoitoketjua. Kisakallion Liikuntapalvelujohtajan Sirpa Arvosen johdolla suunniteltiin hälytysohjeistus elvytystilanteiden varalle.RAJAMÄEN UIMAHALLI

oli ensimmäisiä uimahalleja Suomessa, joka nosti asiakasturvallisuuttaan varautumallla varhaiseen defibrillaatioon.

Rajamäki sijaitsee pohjois-osassa Nurmijärven kuntaa. Nurmijärven keskustasta
matkaa kertyy noin 8 km. Kattavat liikuntapalvelut palvelevat vuodessa yli 150 000 kävijää.

"Laitehankintaa tehdessä tärkeänä tekijänä ratkaisussa oli kokonaisvaltaisuus. Hankinta ei saa olla pelkkä laite, vaan virallinen koulutus, yrityksen sisäinen hälytysohjeisto varhaiseen defibrillaatioon, sekä jatkokoulutukset ovat tärkeä osa toimintaa" , kertoi Rajamäen Uimahallien toimitusjohtaja Juha Ahonen.
Rajamäellä henkilökuntaa on koulutettu säännöllisesti sydänpysähdys- ja ensiaputilanteiden varalle

Katso artikkeli varhaisen defibrillaation järjestämisestä.

Tekniikka ja Kunta -artikkeli


TURUN LIIKUNTATOIMI

Impivaaran ja petreliuksen uimahallit , sekä kesäisin Turun kaupungin ylläpitämät uimarannat varustautuivat LIFEPAK AED-laitteilla. Impivaara ja Petrelius olivat ensimmäiset uimahallit Suomessa, jotka varautuivat hoitamaan mahdollista sydänpysähdyspotilasta varhaisella defibrillaatiolla. Toiminta nähtiin tärkeäksi asiakasturvallisuuden kannalta, joten ratkaisu aloittamisesta tuli nopeasti. Henkilökunta koulutettiin PPE-D kurssilla käyttämään CR Plus AED-laitetta.
Uimahalleilla on pidetty säännöllisesti kertaavia koulutuksia taitojen ylläpidon takaamiseksi. Viimeeksi aiheena oli uudet elvytysohjeet ja näiden tuomat muutokset.

Katso artikkeli Turun sanomista
Turun Sanomat, artikkeli


TUUSULAN UIMAHALLI

Tuusulan uimahalli varautui hoitamaan mahdollista sydänpysähdyspotilasta defibrillaattorilla vuonna 2005.
Uuden uimahallin turvallisuuskulttuuria aed-laite täydentää hyvin. Henkilökunta on koulutettu elvytysneuvoston virallisella PPE-D kurssilla.


IISALMEN UIMAHALLI

Iisalmen uimahalli paransi elvytysvalmiuttaan hankkimalla LIFEPAK CR Plus defibrillaattorin. Uimahallin henkilökunta koulutettiin PPE-D koulutuksella. Turvallisuus nähdään tärkeänä osana uimahallin toimintaa. Varautuminen varhaiseen defibrillaatioon on tärkeä osa asiakasturvallisuutta. Henkilökunta suhtautui erittäin myönteisesti toimintaan.
Defibrillaattori nähdään hyvänä tukena elvytystilanteessa; laite antaa varmuutta toimintaan.


JÄRVENPÄÄN UIMAHALLI

JärvenpääN uimahalli avattiin keväällä 2008. Nyt samassa yhteydessä tarkistettiin nykyvaatimukset turvallisuuden osalta ja päätettin varautua hoitamaan mahdollista sydänpysähdys potilasta varhaisella defibrillaatiolla. Henkilöturvallisuus nähdään tärkeänä osana toimintaa ja palvelua. Kohde varustettiiin LIFEPAK CRPlus defibrillaattorilla ja henkilökunta koulutettiin PPE-D koulutuksella. Samalla uusittiin kohteen muukin ea-varustus vastaamaan nykyvaatimuksia.


VUOSAAREN URHEILUTALO

Vuosaaren Urheilutalo paransi asiakasturvallisuuttaan ja ea-valmiuttaan varustamalla kohteen LIFEPAK CRPlus defibrillaattorilla loppuvuodesta 2007. Urheilutalo Vuosaaressa palvelee päivittäin satoja asiakkaita, joten tarvetta ensiapuun tulee lähes säännöllisesti. Laitetoimituksen yhteydessä annnettiin Euroopan elvytysneuvoston PPE-D koulutus. Henkilökunta Vuosaaressa oli erittäin motivoitunutta ja he näkivät tärkeänä parantuneen valmiuden hoitaa mahdollista sydänpysähdys potilasta.


DOCRATES KLINIKKA

Docrates klinikka installoi LIFEPAK defibrillaatorin klinikansa elvytysvalmiuteen. Henkilökunnalle annettiin laitetoimituksen yhteydessä myös PPE-D koulutus.
Docrates Oy on perustanut Helsinkiin Suomen ensimmäisen syöpäsairauksien hoitoon, seurantaan ja diagnostiikkaan erikoistuneen yksityisklinikan. Klinikan tarkoituksena on täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja. Toiminnan kulmakivenä on potilaslähtöinen näkökulma ja mahdollisuus päästä joustavasti suoraan syöpätauteihin ja niiden lääke- ja sädehoitoon perehtyneen erikoislääkärin vastaanotolle ilman lähetettä kaikkialta Suomesta ja myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Docrates tarjoaa syöpädiagnoosin saaneille potilaille palvelua koko hoito- ja seurantajakson ajan. Klinikan omaan palveluvalikoimaan kuuluvat syöpätautien diagnostiikka, lääkehoidot ja sädehoidot. Leikkaushoidot koordinoidaan yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle yksilöllistä palvelua, jossa huomioidaan heidän elämäntilanteensa ja tarpeensa sekä pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

Docrates pyrkii hyödyntämään toiminnassaan uusinta teknologiaa ja lääkehoitoja. Yritys panostaa yhteistyöhön tutkimusta ja tuotekehitystä tekevien lääkeyhtiöiden ja laitetoimittajien kanssa.

www.Docrates


Varhaiseen defibrillaatioon LIFEPAK AED-laitteella varautuneita kohteita

mm.

 • Kirkkonummen Uimahalli
 • Loimaan Uimahalli
 • Riihimäen uimahalli
 • Jalasjärven terveyskeskus
 • Laser tilkka
 • Merenkulkulaitos
 • Hoikan Kuntoutuskeskus
 • Sastamalan terveystoimi
 • SUL
 • Sukeltajaliitto
 • Turun moottorivenekerho ry
 • Petäys Resort