Ensiapukoulutus

Olemme erikoistuneet ensiapu- ja elvytyskoulutukseen. Kaikki kouluttajamme ovat ensihoidon ammattilaisia, joilla usean vuoden kouluttaja kokemus. Koulutukset pidetään käytännön painoitteisina. Näin pystymme tarjoamaan käytännön vaatimukset omaavaa koulutusta.

Asiakkan tarpeet määrittelevät koulutusrungon
Koulutus lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeiden kartoituksesta: mitä halutaan, että koulutettavat osaavat koulutuksen jälkeen. Jokaisen kohteen erityisvaatimukset otetaan huomioon suunnitellessa koulutusta. Tavoitteet ja vaatimukset määrittelevät tarvittavan ajan käytön koulutuksiin.

Elvytyskoulutus
Elvytyskoulutukset pidämme Euroopan elvytysneuvoston suosituksien mukaisina.
PPE-D kurssilla kerrataan peruselvytys ja sen jälkeen simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan defibrillaattorin käyttöä useaan eri kertaa. Jokaisella koulutusparilla on oma harjoituslaite ja harjoitusnukke. Erittäin tärkeänä tehokkaan oppimisen takaamiseksi olemme nähneet useamman kouluttajan käytön koulutuksissa, jos koulutettavien ryhmäkoko on suuri.

Meiltä myös EA1 ja EA2 -koulutukset.
Sekä hoitolaitoksien- ja vastaanottojen henkilökunnalle räätälöidyt ensipu- ja elvytyskoulutukset
!

Koulutus pidetään asiakkaan toivomana ajankohtana. Tulemme luoksenne pitämään koulutukset.

Tiedustelut ja tilaukset tästä