Sairaalat, ensihoitopalvelut ja lisääntyvässä määrin myös yritykset ja yhteisöt luottavat Sharkmediltä löytyviin LIFEPAK-tuotteisiin kaikkein kiireellisimmissä sydämenpysähdystilanteissa. Physio-Control valmistaa defibrillaattoreita ja niihin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja monitasoisen ensihoitojärjestelmän eri osa-alueiden ammattilaisten käyttöön, niin maallikoille kuin koulutetuille ensiauttajille, ensihoitajille, sairaanhoitajille ja lääkäreille. Nyt meiltä saatavana myöd i-PAD (Intelligent Public Access Defibrillator) SP1 puoliautomaattinen ja automaattinen sydäniskuri.

Defibrillaattori eli sydäniskuri, kansankielessä myös deffa tai defi, mukautuu potilaan fyysisiin tarpeisiin ja ensihoitoympäristön olosuhteisiin niin, että potilas ja laitteet voidaan siirtää sujuvasti tapahtumapaikalta ensihoitohenkilökunnan hoitoon ja edelleen sairaalaan. Physio-Controlin tuotteita oikein käyttämällä voidaan parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia hätätilanteissa. Kaikissa LIFEPAK-defibrillaattoreissa on käytettävissä bifaasisen ADAPTIV™-tekniikan täydet energiavaihtoehdot ja enintään 360 joulen defibrillointi-iskut. Defibrillaattori voi olla täysin automaattinen tai puoliautomaattinen.

Sharkmed tarjoaa myös PPE-D (elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen) koulutusta sekä muuta ensiapukoulutusta ja AED-laitetta (Automated External Defibrillator) hankittaessa onkin tärkeää, että käyttäjät saavat virallisen koulutuksen. PPE-D kurssilla harjoitellaan simuloiduissa tilanteissa useaan kertaan defibrillaattorin käyttöä elvytystilanteessa. Vain tämä mahdollistaa, että tositilanteen tullessa osaa toimia oikein. Yrityksen sisäinen hälytysjärjestelmä AED-tilanteisiin on avainasemassa, jotta varhainen defibrillaatio toteutuu. Autamme teitä varmistamaan hälytysjärjestelmän tai tarvittaessa luomme ohjeistuksen varhaiseen defibrillaatioon.